Kas mes?

EFLT veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje. Jos tikslas populiarinti Europoje senovės Laoso ir Tailando kovos menus. Vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sporto lygio kėlimas, dvasingumo vystymas, sveikatos gerinimas. EFLT moko Laoso-Tailando kovos menų. Organizuoja ir praveda Laoso-Tailando kovos menų seminarus ir atestacijas. Organizuoja ir praveda Laoso-Tailando kovos menų tarptautinius turnyrus, Europos čempionatus, varžybas, turnyrus su kitų sporto klubų nariais Lietuvoje ir užsienyje, rengia parodomuosius pasirodymus bei kitus sportinius kultūrinius renginius. Ruošia Laoso-Tailando kovos menų teisėjus, juos atestuoja ir kontroliuoja jų darbą. Leidžia metodinius, mokslinius- tyrimus, informacinius , reklaminius ir kitus leidinius. Organizuoja vaikų ir jaunimo sporto, poilsio ir sveikatingumo stovyklas. Priima paramą iš juridinių bei fizinių asmenų.

  • 1